Роз’яснення щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

Відповідно до ст. 11 Закону "Про охорону атмосферного повітря":
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб`єкту господарювання, об`єкт якого належить до 2 або 3 групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади АР Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб`єкту господарювання, об`єкт якого належить до 1 групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 
До 1 групи належать об`єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування.
До 2 групи належать об`єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного 
устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування.
До 3 групи належать об`єкти, які не належать до 1 і 2 груп. 
Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб`єкту господарювання, об`єкт якого належить до 1 групи - 7 років, об`єкт якого належить до 2 групи - 10 років, об`єкт якого належить до 3 групи - необмежений.

Лист Мінприроди від 22.01.15 р.  7/105-15.

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м.Липовець, вул. Леніна, 55

Сайт зроблено в студії «Webhit»