Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.

Правильна технічна експлуатація газоочисного устаткування (ГОУ) є важливим питанням для уникнення непередбачуваних витрат підприємства за забруднення атмосферного повітря.

Газоочисна установка - комплекс споруд, призначений для відведення, транспортування та вловлювання з газопилового потоку, що відводиться від технологічного обладнання, наявних у ньому забруднюючих речовин. В поняття ГОУ зазвичай включається і все супутнє оснащення: газоходи, вентилятори, насоси, бункери, відстійники, теплообмінники, автоматика, системи контролю. Головна умова - забезпечення високого ККД очищення газів.

Технічні знання працівників щодо експлуатації ГОУ є важливим для профілактики аварій і пожеж на підприємстві, недопущення забруднення навколишнього природного середовища тощо. Неправильна експлуатація газоочисного устаткування здатна завдати збитків майну підприємства, здоров’ю працівників, а також довкіллю.

Суб'єкти господарювання відповідно до вимог Наказу Мінприроди України № 52 від 06.02.2009 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу», повинні:

• призначити осіб, відповідальних за:

- технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ;

- проведення поточних, планових і капітальних ремонтів;

- утримання у справному стані пристроїв відбору проб, систем контролю та засобів автоматики;

- належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку згідно з вимогами чинного законодавства;

- здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ;

- ведення журналу обліку робочого часу ГОУ;

• розробити паспорт на кожну ГОУ;

• здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам два рази на рік для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки, що підлягають очищенню, один раз на рік - для забруднюючих речовин III-IV класів небезпеки, що підлягають очищенню;

• проводити не менше одного разу на три роки технічне навчання і перевірку знань інженерно-технічного персоналу та не менше одного разу на рік обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ.

Висококваліфіковані спеціалісти компанії «Довкілля» в обумовлений період та за розумні гроші проведуть технічне навчання та перевірку знань інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу, який залучений до експлуатації ГОУ.

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»