Згідно чинного законодавства України, викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря можуть здійснюватися суб’єктами господарювання тільки після отримання дозволу на викиди. Отже, будь-яка юридична особа, діяльність якої супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, має отримати дозвіл на викиди.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (далі -дозвіл) - це офіційний документ, який дає право здійснювати викиди певної кількості забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за одиницю часу протягом визначеного в дозволі терміну.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається

-суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства належить до першої групи, Мінприроди за погодженням з Держпродспоживслужбою;

- суб’єкту господарювання, об’єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи, — обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища через дозвільні центри за погодженням з територіальними органами Держпродспоживслужбою.

Термін дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - сім років, об’єкт якого належить до другої групи, - десять років, об’єкт якого належить до третьої групи, - необмежений.

Процедура отримання дозволу встановлена «Порядком проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності , які отримали такі дозволи», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302.

Послуга щодо отримання дозволу включає:

- проведення інвентаризації джерел викидів та виконання звіту з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- розробка документів в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;

- публікації об’яви у засобах масової інформації із зазначенням основної інформації про підприємство, характеристик джерел викидів, обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для отримання відповіді держадміністрацій про наявність чи відсутність звернень громадян, щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди;

- погодженням з органами Держсанепідслужби;;

- подача пакету документів до відповідного органу для видачі дозволу згідно процедури.

Мінприроди України та дозвільні центри передають Держпродспоживслужбі, її територіальним органам відповідно заяву та документи на отримання дозволу.

Держпродспоживслужба, її територіальні органи протягом 15 календарних днів з дати надходження документів приймають рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу, яке надсилається Мінприроди України та дозвільним центрам відповідно.

У разі прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу у ньому зазначається зміст зауважень.

Місцеві держадміністрації розглядають зауваження громадських організацій, у разі потреби організують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл повідомляють про це орган, який його видав.

Органи, що видавали дозвіл, аналізують зауваження та за необхідності пропонують суб’єкту господарювання врахувати їх під час підготовки дозволу до видачі.

Орган, який видав дозвіл, протягом 30 календарних днів розглядає заяву та документи на його отримання і за відсутності зауважень видає дозвіл.

У разі наявності зауважень документи повертаються суб’єкту господарювання з викладом їх змісту і зазначенням терміну повторного подання.

Рішення про видачу дозволу надсилається органом, який видав дозвіл, суб’єкту господарювання та Держпродспоживслужбі або її територіальним органам.

Згідно Постанови № 302 від 13.03.2002 р., та наказу № 108 від 09.03.2006 р. суб’єкт господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати виключно установи та організації, що внесені Мінприроди до відповідного переліку, що надає право на розроблення цих документів.

Маючи практичний досвід, фахівці нашої компанії виконують роботи з оптимізації обсягів викидів забруднюючих речовин та оформлення всіх необхідних документів з подальшим супроводом розробленої документації для отримання замовником дозволу на викиди у відповідних інстанціях.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»