Інвентаризація викидів — це систематизація інформації про розміщення джерел забруднення атмосфери на території, види і кількісний склад забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря.

Вимоги щодо підготовки Звіту з інвентаризації регламентовано Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 7 від 10.02.1995 р. «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

Інвентаризація включає в себе характеристику технології виробництва, газоочисних установок з точки зору утворення та відведення забруднюючих речовин, визначення якісного і кількісного складу забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

В завдання інвентаризації входить:

- систематизація даних про розміщення джерел виділення та викидів забруднюючих речовин на території підприємства;

- визначення якісного складу газоповітряної суміші на виході із джерела викиду;

- визначення основних параметрів джерел викидів забруднюючих речовин (висота джерела, діаметр гирла або розрізу перерізу, швидкість виходу газоповітряної суміші на виході із джерела, об’єм газоповітряної суміші, яка викидається за одиницю часу, тощо);

- визначення кількості забруднюючих речовин, які виділяються і викидаються в атмосферу;

- визначення ефективності роботи пилогазоочисного обладнання.

Матеріали інвентаризації використовуються для:

- розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об’єктів;

- розробки нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ);

- регулювання викидів забруднюючих речовин;

- здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

- розробки короткострокових і довгострокових планів підприємства в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Реєстрація звіту з інвентаризації є важливим етапом, основою для документів, що обґрунтовують обсяги викидів та в залежності від області може бути зареєстрована як послідовно так і разом з основним пакетом документів.

Інвентаризація може проводитись як в повному обсязі так і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, що може мати місце при введенні в експлуатацію нового технологічного обладнання.

ТОВ «ДОВКІЛЛЯ» допоможе Вам провести повну процедуру інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин на підприємстві. Наш підхід ґрунтується на повній відповідності сучасному законодавству. Ми гарантуємо достовірність та професійну якість результатів нашої роботи. Термін розробки Звіту по інвентаризації залежить від кількості джерел і в середньому складає 7-14 днів після виконання замірів на об’єкті та отримання необхідної вхідної інформації. Вартість даної послуги складається індивідуально, залежить від кількості джерел викиду та групи небезпеки об’єкту.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»