Оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів (в друкованому та електронному вигляді) здійснюється відповідно до «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємців», затвердженої Наказом Мінприроди від 09.03.2006 р. № 108.

 

Склад документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Всі об’єкти розподіляються на три групи:

перша група – об’єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування (див. Додаток 3 Наказу № 108 від 9 березня 2006 р.);

друга група – об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування;

третя група – об’єкти, які не входять до першої та другої груп.

Даний вид робіт виконується виключно установами, організаціями та закладами, яким Міністерство екології та природніх ресурсів надає право на розроблення цих документів.

Слід також зазначити, що для об’єктів першої та другої групи необхідно додатково отримати наступні документи:

*метеорологічні характеристики району розміщення підприємства;

*фонові концентрації забруднюючих речовин, що викидаються стаціонарними джерелами підприємства;

*геодезичні координати центроїду промислового майданчика підприємства.

У разі зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, готуються та надаються на розгляд в письмовій та електронній формах, які затверджені Мінприроди України.

Термін розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин складає 7-14 робочих днів. Вартість даної послуги складається індивідуально, залежить від кількості джерел викиду та групи небезпеки об’єкту.

Маючи всі необхідні дозволи, ліцензії, досвідчених фахівців, технічне та програмне забезпечення, ТОВ «Довкілля» розробляє Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для підприємств України будь-якої форми власності.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»