Згідно Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» з 01 січня 2021 впроваджується нова система регулювання викидів парникових газів (система МЗВ), яка передбачає створення моніторингу з точними, достовірними даними про обсяги викидів парникових газів, які можуть застосуватися для різних цілей: від удосконалення державної екологічної політики до запровадження економічних інструментів регулювання цих викидів.

Даний законопроект є невід’ємною частиною реалізації нової кліматичної політики України, зокрема, в частині виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Паризької угоди, оскільки механізм МЗВ є важливим елементом та основою для подальшого співробітництва між країнами у сфері зміни клімату.

Урядом України передбачено поетапне впровадження всіх елементів Української системи торгівлі квотами на викиди парникових газів ( УСТВ):

- з 2020 року передбачається впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації;

- перший рік моніторингу – 2021 рік;

- рік подачі першого плану моніторингу – 2020 рік;

- інші складові УСТВ – будуть впроваджені не раніше 2025 року.

Сфери застосування:

- спалювання палива в установках, загальна номінальна теплова потужність яких перевищує 20 МВт (за винятком установок для спалювання небезпечних або побутових відходів);

- нафтопереробка;

- виробництво коксу;

- випалювання або спікання, в тому числі агломерація металевої руди (зокрема, сульфідної руди).

Промислові підприємства, які підпадають під дію системи МЗВ, повинні зробити наступні дії:

1. До початку звітного періоду розробити План моніторингу та затвердити його в уповноваженому органі.

2. Протягом звітного періоду збирати та обробляти дані щодо викидів парникових газів.

3. Після закінчення звітного періоду на основі даних моніторингу розробити Звіт оператора про викиди парникових газів.

4. Провести Верифікацію (незалежну перевірку) Звіту оператора акредитованою юридичною особою. За результатами Верифікації надається Верифікаційний звіт.

5. До 31 березня року, наступного за звітним, подати до уповноваженого органу Звіт оператора, визнаний за результатами верифікації задовільним, разом з Верифікаційним звітом та заявою.

Строки надання послуг:

- Розробка Плану моніторингу складають від 1 до 3 місяців.

- Розробка Звіту оператору до 1 місяця.

- Проведення Верифікації Звіту оператору 1-2 місяці.

Вартість комплексу послуг із супроводження участі підприємства в системі МЗВ залежить від кількості матеріальних потоків (матеріали, що містять вуглець), а також від складності технологічних процесів.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»