Якщо підприємство буде здійснювати скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти, то в обов’язковому порядку необхідно розробити і погодити Проект гранично допустимого скиду і тільки потім отримувати дозвіл на спеціальне водокористування, в якому будуть враховані граничні обсяги на скидання забруднюючих речовин.

Проекти нормативів гранично-допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти, розробляються з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування, затверджуються та видаються одночасно з дозволом.

ГДС речовини — маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об'єкта за одиницю часу.

Проект ГДС розробляється на основі Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водам, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 року № 116. Ця Інструкція є посібником для розробки проектів і розрахунку гранично допустимих скидів (ГДС) речовин, що надходять із зворотними водами у водні об'єкти: водотоки, водосховища, озера, прибережні зони морів.

Необхідний ступінь очищення зворотних вод, що скидаються у водні об'єкти, визначається нормативами гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин.

Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів, тобто науково обгрунтованих значень концентрації забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) і санітарно-гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та водокористування, для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних екосистем.

Термін дії нормативів ГДС встановлюється органами, уповноваженими видавати дозвіл на спеціальне водокористування, індивідуально залежно від терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.

Підставами для переоформлення нормативів ГДС є: закінчення терміну дії нормативів, зміна умов водокористування, зміна категорії якості води у водному об’єкті, зміна законодавчої та нормативної бази.

Вартість робіт з підготовки заявки та отримання дозволу на спеціальне водокористування залежить від кількості водоскидів, обсягу скидання забруднюючих речовин, складу та властивостей вод, що скидаються, умов водокористування, категорії водного об’єкту для скидів води, потреби в додаткових дослідженнях, виконання водоохоронних заходів та ін. факторів. Строки виконання робіт складають від 3 місяців до 6 місяців в залежності від умов.

Компанія «Довкілля» пропонує професійну розробку проекту ГДС з подальшим комплектом документації для отримання дозволу на спецводокористування. Наші фахівці мають успішний досвід розробки ГДС та отримання дозволів на спеціальне водокористування.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»