Для обліку обсягів утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів передбачили щорічне подання декларації про відходи. Такий процес установлений згідно зі статтею 17 ЗУ «Про відходи», постановою КМУ від 18.02.2016 № 118 «Про затвердження Порядку подання декларацій про відходи».

Відтак суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів від 50 до 1000, зобов’язані подавати декларацію про відходи за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №118 “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми”.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - дозвільний орган), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, порядок функціонування якої визначається Мінприроди, до 20 лютого року, що настає за звітним.

Слід зауважити, якщо суб’єкт господарювання має в складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність в різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

Показник загального утворення відходів (Пзув), розраховується за формулою:

Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,

де м1, м2, м3, м4 – умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

Тобто, щоб розрахувати показник загального утворення відходів, підприємству потрібно підняти інформацію про утворення відходів за рік, що минув. Ця інформація міститься в актах здачі відходів на утилізацію чи видалення, формі первинного обліку відходів № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», звіті статистичного спостереження № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» тощо.

Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або надсилає повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей. Суб’єкт господарювання, що подав декларацію, в п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію.

Фахівці ТОВ «Довкілля» швидко та якісно нададуть послуги по складанню декларації про відходи, подадуть на реєстрацію у департамент екології місцевої держадміністрації.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»