Державному обліку та паспортизації підлягають в обов’язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України, і на які поширюється дія Закону України «Про відходи» від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР, (далі — Закон України «Про відходи»). Державний облік та паспортизація відходів здійснюються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999 року № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» (далі — Постанова), паспортизація відходів — процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.

Паспортизація відходів передбачає складення і ведення:

— паспортів відходів;

— паспортів місць видалення відходів («Екологія підприємства», №8, 2018)

— реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 «Класифікатор відходів» та номенклатури відходів.

Форми паспортів відходів та інструкції щодо їх ведення розробляються Мінприроди за участю інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади й затверджуються ним за погодженням з МОЗ.

Від об’єктивності і точності даних, що входять до паспорту залежить розмір платежів суб’єкта господарювання, що продукує відходи. Паспорт надасть можливість власнику відходів в подальшому відображати у ньому всі зміни даних щодо цих відходів, та технології поводження з ними.

Великий обсяг і різноманітність показників та параметрів відходів, а також важливість якісного оформлення цього документу зумовлює звернення суб’єктів господарювання до професіоналів. Компанія «Довкілля» спеціалізується на екологічних послугах, що включає розробку паспорту на відходи підприємства.

Звернувшись до фахівців нашої компанії, які мають відповідний досвід і компетенцію, що дозволяє надати послуги зі складання паспортів відходів на високому професійному рівні та максимально оперативно, Ви отримаєте надійного партнера щодо вирішення питань в сфері оформлення паспортів на відходи, визначення класу небезпеки відходів, визначення небезпечних та ін. властивостей відходів тощо.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»