Відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41 затверджено Інструкцію щодо складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм:

реєстрова карта об’єкта утворення відходів (далі — ОУВ) — заповнюється організаціями, що являються утворювачами відходів;

реєстрова карта об’єкта оброблення та утилізації відходів (далі — ООУВ) — заповнюється організаціями, що здійснюють операції поводження з відходами.

Обласні держадміністрації визначають перелік ОУВ та ООУВ, що підлягають реєстрації, та надсилають їх власникам повідомлення про необхідність складання реєстрових карт і строк їх реєстрації та про необхідність подання відповідних форм звітності.

Подані власниками ОУВ та ООУВ реєстрові карти розглядаються обласними держадміністраціями у місячний строк. У разі незатвердження реєстрової карти на адресу власника ОУВ та ООУВ надсилається лист із зазначенням причини незатвердження і встановленням терміну її повторного подання.

Щорічно власники ОУВ та ООУВ подають обласним держадміністраціям дані про зміни у діяльності своїх об’єктів для внесення відповідних змін до реєстрових карт та реєстру.

Реєстрова карта складається за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами. За відсутності потрібних даних щодо ОУВ чи ООУВ власники цих об’єктів здійснюють на вимогу місцевої державної адміністрації потрібний обсяг досліджень чи робіт, достатній для заповнення відповідної форми реєстрової карти. Обсяг і терміни проведення відповідних робіт погоджуються з місцевою державною адміністрацією, відповідальною за ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, а також з органом Мінекобезпеки на місці.

Звернувшись до фахівців ТОВ «Довкілля» суб’єкт господарювання отримає необхідні консультації та надійного партнера в наданні відповідних рекомендацій та складенню реєстрових карт відходів.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»