Оцінка впливу на довкілля – це процедура, яку проводять компетентні органи, яка має чітко визначені етапи, права і обов’язки її суб’єктів. Сумлінне проведення цієї процедури у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, що може мати значний вплив на довкілля, має своїм наслідком досягнення очікуваної мети – запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Відповідно до чинного природоохоронного законодавства України, необхідність проведення оцінки впливу на довкілля є у організацій, діяльність яких пов’язана з істотним впливом на довкілля. 

З 18 грудня 2017 року набув чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який запровадив новий, схожий на європейський, порядок проведення процедур оцінки впливів на навколишнє середовище (довкілля). Згідно Закону, оцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) необхідна при прийнятті рішення про «планову діяльність», а саме: будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

ОВД проходять не усі проекти, а лише ті, які можуть мати значний вплив на довкілля. У Законі міститься вичерпний перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (частини 2 і 3 статті 3 Закону), а також прямо забороняє розпочинати провадження такої планованої діяльності, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності (частина 4 статті 3 Закону).

Основними суб’єктами будь-якої процедури оцінки впливу на довкілля є 1) особа, яка планує провадити плановану діяльність (термінологією закону – суб’єкт господарювання), 2) органи, уповноважені проводити процедуру ОВД щодо планованої діяльності, тобто Мінприроди та відповідні структурні підрозділи обласних державних адміністрацій 3) органи, уповноважений прийняти рішення, яке дозволяє реалізацію планованої діяльності та 4) громадськість (одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи).

Проекти із першого переліку або проекти першої категорії (частина 2 статті 3 Закону) потенційно є більш небезпечними, і тому потребують підвищеної уваги. Проведення ОВД та надання висновку із ОВД щодо них належить до компетенції Міністерства екології та природних ресурсів України. Усі проекти із першого переліку також обов’язково аналізуються на предмет наявності підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля згідно з міжнародними зобов’язаннями України.

Проекти із другого переліку або проекти другої категорії (частина 3 статті 3 Закону), як правило, проходять оцінку впливу на довкілля у департаментах екології відповідних обласних державних адміністрацій за місцем провадження планованої діяльності.

Процедура ОВД складається з таких етапів:

• подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД (у письмовому та електронному вигляді);

• підготовка звіту з ОВД;

• громадське обговорення;

• отримання висновку з ОВД;

• прийняття рішення про здійснення планованої діяльності;

• післяпроектний моніторинг (якщо про це зазначено у висновку про ОВД).

Відповідно до Закону від 18.06.2020 № 733-IX «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», не проводяться.

Компанія ТОВ «Довкілля» надає повний комплекс послуг щодо супроводження процедури ОВД «під ключ». Наші фахівці розробляють необхідні документи та супроводжують проходження процедури на всіх етапах.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ ТА ВЗАЄМОВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Київське відділення: 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34а, оф. 416

Вінницьке відділення: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57

Сайт зроблено в студії «Webhit»